Voorschriften bestratingsmaterialen

Let op
Onderstaande betreft de ‘Verwerkingsvoorschriften betontegels- en klinkers’. Voor andere soorten gelden aangepaste voorschriften, u vind ze op de pagina downloads.

Ook kunt u eens kijken naar een handig een filmpje met Verwerkingsadviezen van Excluton.

Een flink aantal tips (ook andere dan hieronder vermeld) vindt u op de pagina FAQ’s – vragen en antwoorden.

Download
Onderstaande is hier te downloaden als pdf-bestand.

Dit informatieblad is niet uitputtend. Als er nog vragen open blijven dan informeren wij u graag.

Verwerkingsvoorschriften betontegels- en klinkers.
Let op: voor keramische- en natuursteenbestratingsmaterialen gelden andere voorschriften, laat u goed informeren.
Dit informatieblad is niet uitputtend. Als u nog vragen heeft, dan informeren wij u graag.

Algemeen:
Deze materialen zijn betonproducten, door hun eigenschappen (materiaal, maat en gewicht) kunnen ze niet zo precies worden afgewerkt als bijvoorbeeld binnentegels. Alle aangegeven maten zijn circa-maten, tussen de materialen onderling kan maatverschil voorkomen, controleer voor aankoop altijd of de materialen gecombineerd gestraat kunnen worden. Witte uitslag, krimpscheurtjes en roestpitjes zijn betoneigenschappen, zie onderaan.
Vooral bestratingsmaterialen waar kleurstof is in verwerkt, zullen na verloop van tijd wat gaan verweren.
Hoewel er alles aan gedaan wordt om beschadigingen te voorkomen, is een klein percentage schade zo goed als onvermijdelijk. Het is achteraf moeilijk te bepalen waar de schade precies is ontstaan. Immers schade kan ontstaan bij transport, lossen, uitpakken en plaatsing. Beschadigingen dienen dan ook tot 4% geaccepteerd te worden.
Stelregel is dat 3% randbeschadiging van het randoppervlakte van de tegel geaccepteerd dient te worden. Bestel ruim voldoende tegels zodat u eventueel meerverbruik (zaagwerk, schade of reserve) kunt opvangen met tegels van dezelfde levering.

Transport:
De tegels zijn gevoelig voor beschadigingen aan de randen en de hoeken, houdt daar rekening mee met het vervoeren en verwerken van de tegels. Vervoer de stenen en tegels rechtop op een stenenwagen. Niet langs elkaar heen schuren en niet in een kruiwagen of in het werk gooien. Bij het los opstapelen van luxe tegels deze niet over elkaar heen schuiven. Zorg bij het verplaatsen van de materialen dat er niet mee wordt gestoten.

Tegels uit verschillende pakketten door elkaar heen verwerken:
De materialen moeten zolang mogelijk in de verpakking worden gelaten. Verwijder de individuele verpakking vlak voor er met plaatsen wordt begonnen. Indien bijgevoegd de kleur- en productienummers bewaren. Bewaar de statiegeldpallets- en verpakkingen zodat u deze later kan retourneren.
De tegels zijn samengesteld uit diverse natuurlijke grondstoffen, in deze grondstoffen kunnen tintverschillen voorkomen. Dit betekent dat deze tintverschillen tevens in het eindproduct kunnen voorkomen. Bij het gebruik van meerdere pakketten is het raadzaam om de tegels uit de verschillende pakken zoveel als mogelijk door elkaar te verwerken.
Controleer voor u met verwerken begint de tegels op kwaliteit en kleur. Vlekken of gebreken voor verwerking vermelden aan uw leverancier daar er naderhand geen controle meer mogelijk is. Vochtvlekken zullen -afhankelijk van het weer- binnen een paar weken verdwijnen.

Leggen:
Tegels tot en met 5,5 cm dikte, altijd straten op minimaal 15 cm verschralingszand, nooit aantrillen en niet gebruiken voor een oprit.
Plaats de tegels in een stevige zandlaag van 10 tot en met 15 cm schoon zand. Zorg voor een goede drainage onder deze laag. Vervang eventuele kleigrond door ophoogzand of een dikke puinlaag.
Het zandbed moet -bij het huis vandaan- af gaan lopen, 1-2 cm hoogteverschil per strekkende meter straatwerk. Het zandbed moet goed aangestampt of aangetrild en vlak afgereid zijn. Er moet voor een goede kantopsluiting gezorgd worden.*
Tegels zonder vellingkant (facet) moeten met een voeg van 3 mm gelegd worden. Deze voeg zorgt ervoor dat er geen beschadiging aan de randen en hoeken van de tegels ontstaan bij belasting, door uitzetting of krimp bij wisselende temperatuur. Indien uw terras groter is dan 50 m² of langer dan 10 m dient het terras voorzien te zijn van dilatatievoegen. Ook tussen muren, gevels en pilaren zijn dilatatievoegen nodig. Tegels en klinkers groter dan 20×30 en dunner dan 6 cm mogen nooit afgetrild worden maar licht aangeklopt met een witte rubberen hamer of een zwarte rubberen hamer met een schone doek er om. Standaard straatklinkers tot en met 20x30x6 kunnen ingeklopt worden met een rubberen hamer en na invoegen met metselzand aangetrild worden. Voorzie de trilplaat altijd van een rubberen mat, dit ter voorkoming van krassen op de deklaag.
Tegels kunnen gezaagd worden met een betonzaag gekoeld met water. Zorgt u dat het spoelwater of zaagstof niet op het straatwerk komt, dit is achteraf lastig te verwijderen.
Tegels en deklaagstenen invoegen met de hand met zilverzand, onkruidremmend zilverzand of metselzand*. Gebruik nooit ophoog- of brekerszand, daar kan vuil inzitten wat vlekken op uw tegels geeft. Gebruik liever geen inveegsplit, dit om krassen aan de deklaag te voorkomen.
Verwijder na het invoegen het overgebleven zand of voegmiddel van de tegels, dit om krasjes en vlekken te voorkomen. U kunt na een paar weken de tegels nog een keer voegen.

Indien op de papieren in uw verpakking een ander advies staat of als u van uw straatmaker of hovenier een ander advies krijgt, overleg dan voor het straten eerst met uw leverancier.
 

Bescherming en onderhoud:
Het aanbrengen van een beschermingsmiddel op onbehandelde tegels is altijd aan te bevelen. Dit heeft een remmende werking bij vlekvorming van bijvoorbeeld bladeren en vuil en de oorspronkelijke kleur blijft beter behouden. De tegels worden veelal wel wat donkerder van de behandeling.*
Een behandeling met een beschermingsmiddel beschermt niet de zijkanten, let hierop met de kantafwerking. Bij gecoate- of geïmpregneerde tegels (af fabriek) hoeft er geen extra laag te worden aangebracht, de bescherming die hier al op zit werkt veelal ook beter dan een achteraf aangebrachte beschermingslaag.
Onderhoud de tegels door met droog weer regelmatig te vegen. Zwaar vuil zoals organisch vuil (blad, bessen, nat zand en aarde enz.) geeft vlekken op de bestrating en moet zo snel mogelijk verwijderd worden. Schoonmaken met schoon lauw water uit de kraan en evt. een allesreiniger of een ander geschikt product zonder zuren.* Gebruik voor het schoonmaken geen hogedrukreiniger, schurende of bijtende middelen, brander of staalborstel, deze kunnen de deklaag van de tegel beschadigen waardoor vuil en groene aanslag steeds moeilijker te verwijderen zijn.   Gebruik geen (strooi)zout op uw bestratingsmaterialen, dit tast de bestrating aan.
Groene aanslag kan u verwijderen door 2 à 3 keer in een jaar een geschikt middel te gebruiken.*
Door gebruik kunnen kleine krasjes in de deklaag ontstaan, probeer dit te voorkomen door stoel- en tafelpoten en andere zware voorwerpen zoals parasolvoeten enz. te voorzien van rubberen dopjes of viltjes.
Voor onderhoudsproducten geldt: overleg met uw leverancier of het middel geschikt is voor het product wat u heeft gekocht. Lees voor gebruik goed de aanwijzingen op de verpakking, bij twijfel altijd eerst op een onopvallende plaats uitproberen.

Eigenschappen:
Eigenschappen van materialen zijn geen fabrieksfouten en daarom ook geen reden om de materialen te ruilen of te retourneren.
Een van de eigenschappen van beton is dat het wit kan uitslaan, het krijgt dan kalkuitslag. De uitslag is niet te verwijderen zonder het product zelf aan te tasten. Na verloop van de tijd wordt de uitslag minder, hoe lang dat gaat duren is echter niet te zeggen. Vooral bij gladde, donkergekleurde betontegels en diverse andere producten kan deze kalkuitslag storend werken, houdt hier rekening mee bij aanschaffen van de materialen. Het kan zo nu en dan voorkomen dat er een roestplekje op de tegel ontstaat. Dit kunt u voorkomen door blanke nagellak op eventuele roestpitjes aan te brengen. Lukt dit niet en vindt u het storend, deze tegel dan niet verwerken. Andere betonmaterialen kunt u zo plaatsen dat het uit het zicht valt.
Krimpscheurtjes kunnen voorkomen in (deklaag)tegels, dit is geen reden om een tegel te ruilen of te retourneren. Tegels waarin een grotere (haar)scheur in de bovenlaag zit, niet verwerken om te voorkomen dat ze naderhand breken.

Verwerkingsvoorschriften betontegels tot en met 5,5 cm dikte:
Alle bovenstaande gegevens gelden ook voor betontegels tot en met 5,5 cm dikte. Echter, let goed op dat deze tegels niet worden gebruikt voor een oprit, altijd gestraat worden op verschralingszand en nooit worden aangetrild.

Verwerkingsvoorschriften muurblokken:
Alle bovenstaande gegevens gelden ook voor overige betonproducten zoals opsluitbanden, palissadebanden, betonbielzen, muurblokken enz. Muurblokken kan u verlijmen met betonlijm of hovenierskit. Informeer voor aankoop, welke lijm het beste gebruikt kan worden.

Klachten:
Nadat de tegels bij u afgeleverd zijn, controleert u ze op aantal, soort, maat en kleur. Als u denkt dat er iets aan de tegels of andere materialen mankeert, verwerkt u ze niet maar neemt u eerst telefonisch contact op met de leverancier.  E-mail op verzoek een foto van de bon, de papieren die op of bij de verpakking zitten en van de tegels of materialen. Schrijf in de e-mail in het kort wat de vraag of klacht is. Bewaar altijd de materialen waarom het gaat zodat ze gezien en geruild kunnen worden, zie ook onze leveringsvoorwaarden.

Garantie:
De garantie van de fabriek geldt alleen als de materialen volgens de bijgesloten verwerkingsvoorschriften zijn verwerkt. Verwerk de materialen dan ook volgens deze verwerkingsvoorschriften en volgens de bijgesloten papieren in de verpakking van uw materialen. Geef deze papieren in handen van uw hovenier of straatmaker en overleg met uw leverancier als zijn of haar manier van werken afwijkt van wat er op papier staat. 

Bewaar alle ontvangen informatie die u op papier en per e-mail van ons en van de fabriek heeft ontvangen.
Zoals bestel- en aankoopbon, leveringsvoorwaarden en verwerkingsvoorschriften. En de papieren die in de verpakking zitten met batchnummers en productiedatums. Eveneens de papieren die u ontvangt van uw hovenier of straatmaker.
*Overleg met uw leverancier.

Typ- en afdrukfouten voorbehouden.

Top