Leveringsvoorwaarden

Onderstaande is ook als pdf-bestand te downloaden.

Let op: vanaf 15 september 2021 accepteren we, i.v.m. de hoge afstortkosten bij de bank, geen biljetten van € 200,00 en € 500,00 meer.

Heeft u vragen over onze leveringsvoorwaarden, dan helpen we u graag verder. Hier vindt u onze Adres- en contactgegevens.

Geen internetwinkel
Let op: Van den Dool tuinmaterialen is geen internetwinkel. Alle aankopen, ook die waarover telefonisch of per e-mail contact is geweest, gelden als gesloten in onze fysieke winkel. Telefonisch- of e-mailcontact is er alleen voor het afhandelen van uw bestelling en niet voor het ‘op afstand kopen’ van onze producten. Vereist is dan ook dat u zich eerst, voor u tot bestellen overgaat, bij ons in de winkel oriënteert en laat informeren over onze producten, de verwerking ervan, de prijzen, eventuele bijkomende kosten en over onze leveringsvoorwaarden. Dit houdt in dat voor aankopen die bij ons gedaan worden de Wet koop op afstand niet geldt. Wij wijzen u er uitdrukkelijk op dat dit gevolgen heeft, voor diverse zaken die betrekking hebben op uw aankoop, bijvoorbeeld het recht op het annuleren van de koopovereenkomst.

Prijzen
De gehanteerde prijzen zijn inclusief btw, tenzij ze aan u specifiek als exclusief btw zijn opgegeven. De genoemde prijzen zijn altijd exclusief bewerking, verwerking of transport van de betreffende materialen.

Prijs- en modelwijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving, en typ- en afdrukfouten voorbehouden. Aan de prijzen die op deze site, in de downloads en onze overige uitingen vermeld zijn kunnen daarom geen rechten worden ontleend. De geldende prijzen staan vermeld in de laatst uitgebrachte en afgedrukte prijslijst die op ons bedrijf gebruikt wordt. Zie ook de alinea Voorbehoud onderaan deze pagina.

Materialen
Door toepassing van natuurlijke grondstoffen en kleurstoffen kunnen tussen partijen verschillen in kleur en structuur voorkomen. De producten kunnen afwijken van de getoonde monsters. Product-eigenschappen kunnen nooit reden zijn tot afkeuring (bijv. krimpscheurtjes of witte uitslag bij beton e.a. producten, het verweren van beton- en houtproducten of bijv. droogtescheurtjes bij hout).

Gebruik op sierbestratingsmaterialen geen dooizouten of bijtende middelen en reinig ze niet onder hogedruk. Het verwijderen van onkruid met een brander of staalborstel kan de deklaag van de bestratingsmaterialen beschadigen.

Garantie
De geleverde materialen zijn door de fabrikant gegarandeerd. Materialen die een fabricagefout vertonen niet verwerken. Van den Dool tuinmaterialen is alleen aansprakelijk voor schade ter waarde van de materialen die de fabricagefout vertonen, en niet voor de kosten van de verwerking ervan. In overleg met de fabrikant zal bij een fabricagefout een oplossing worden gezocht waarbij in eerste instantie de betreffende materialen geruild worden. Informeer voor aankoop altijd eerst naar de eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van de materialen.

Maten en hoeveelheden
De opgegeven maten zijn circa-maten, evenals de aantallen per m². Van den Dool tuinmaterialen is niet aansprakelijk voor berekende hoeveelheden, u dient zelf de aantallen en hoeveelheden te controleren.

Verwerking
Controleer de materialen en meld eventuele problemen voordat u met de verwerking begint. Verwerk de materialen volgens het van toepassing zijnde verwerkingsvoorschrift, informeer welke voor de bepaalde producten van belang zijn. Als er in de verpakking een verwerkingsvoorschrift is ingesloten, houdt u zich dan aan deze voorschriften. Bij twijfel neemt u contact op met uw leverancier. Verwerk de materialen, indien deze in meerdere verpakkingen worden geleverd, door elkaar. Bewaar (bij de afleverbon) de papieren met o.a. de productiecodes en -datum indien deze in/bij de verpakking is bijgevoegd.

Levertijd en levering
Levertijd en leveren gebeurt in overleg. De levering gebeurt op de afgesproken dag, waarbij een gegeven tijdsindicatie nooit bindend kan zijn. Indien u een tijdsindicatie wenst, kunt u de (werk)dag ervoor tussen 15.30 en 17 uur bellen om ernaar te informeren. Verlate levering kan nooit reden zijn voor reclame. Niet kunnen leveren door overmacht voorbehouden. Bezorgen De materialen worden naast de auto gelost, zo dicht mogelijk bij de door u gewenste plaats, op een plaats waar de auto mag en kan komen. Een en ander ter beoordeling van de chauffeur.

Statiegeld verpakking
Statiegeld verpakkingen en -pallets worden berekend en dienen door u zelf binnen twee weken geretourneerd te worden. Informeer bij welke producten dit van toepassing is. Breng altijd de aankoopbon mee als u de statiegeldverpakkingen en/of -pallets retourneert.

Betaling
Betaling van de materialen gebeurt deels* bij het bestellen en deels** bij de levering van de materialen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

*) Afhankelijk van de ordergrootte en/of de soort van de bestelde materialen kan er een aanbetaling gevraagd worden van 10-20% van het totaalbedrag.

**) De betaling van het restant dient te gebeuren bij de levering van de materialen. Bij voorkeur door middel van pinnen, wat ingeval van afleveren op locatie ook mogelijk is bij de chauffeur met een mobiel pinapparaat.

Alle kosten die nodig zijn om openstaande vorderingen, die niet binnen een maand na factuurdatum zijn voldaan, te incasseren komen ten laste van de koper, waaronder dossier- en voorschotkosten, incassokosten en -provisie, wettelijke rente, btw over de betreffende bedragen, enz.

Beschadigingen/breuk
Omdat het altijd kan voorkomen dat er wat beschadigde tegels in een verpakking zitten, raden wij u aan om wat extra te bestellen. Circa 5 tot 10%* afhankelijk van het materiaal is gebruikelijk. *) Doe dit in overleg met de hovenier. Eventueel beschadigde tegels kunt u gebruiken voor zaagwerk. Heeft u voor het idee te veel breuk in de partij, neem dan foto’s van de tegels (als ze nog in de verpakking zitten) en bewaar de tegels zodat ze gezien en/ of geretourneerd kunnen worden. Tegels die niet gezien of retour gebracht kunnen worden, worden niet vergoed.

Terugbrengen
Materialen*1 terugbrengen*2 kan alleen na overleg*3, met vertoon van de aankoopbon. De materialen moeten dan wel in nieuwstaat verkeren. Op het retourbedrag wordt minimaal 20% in mindering gebracht als bijdrage in de behandelingskosten. Materialen worden niet door ons terug gehaald.

*1) Beperkte hoeveelheid, afhankelijk van de soort en afname, en altijd in overleg (let op: kleine hoeveelheden die onder het normale verbruiksoverschot vallen kunnen niet retour).

*2) Op aanwijzingen van het personeel door u zelf op de aangegeven plaats (bijvoorbeeld lege of aangebroken pallet) te zetten.

*3) Speciaal bestelde materialen zoals bijvoorbeeld luxe tegels, afgepast bestelde klinkers en betonwaren, bewerkte materialen, e.d. kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

Voorbehoud
De gehanteerde prijzen zijn inclusief btw, tenzij ze aan u specifiek als exclusief btw zijn opgegeven. De genoemde prijzen zijn altijd exclusief bewerking, verwerking of transport van de betreffende materialen.

Prijs- en modelwijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving, en typ- en afdrukfouten voorbehouden. Aan de prijzen die op onze site, in de downloads en in onze overige uitingen vermeld zijn, kunnen daarom geen rechten worden ontleend. De geldende prijzen staan vermeld in de laatst uitgebrachte en afgedrukte prijslijst die op ons bedrijf gebruikt wordt.

Verkeerd vermelde- of verkeerd geoffreerde prijzen worden altijd aangepast aan de geldende prijs.

Offertes zijn geldig tot één maand na het uitbrengen daarvan. Indien de prijzen die zijn vermeld in de offerte door bijvoorbeeld verandering van inkoop- of transportprijs gewijzigd moeten worden, zullen deze altijd aangepast worden, ook binnen die termijn van één maand. Informeer voor het bestellen of de betreffende prijzen nog geldig zijn.

Indien de prijzen van een geplaatste order door bijvoorbeeld verandering van inkoop- of transportprijs gewijzigd moeten worden, zullen deze altijd aangepast worden. U heeft dan het recht de order te annuleren.

Aanbiedingen gelden voor onbepaalde tijd en kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, beëindigd worden. Informeer voor het bestellen of het betreffende product nog in de aanbieding is.